Viet Nam Toi Dau

Lyrics & Chords

Việt Nam Tôi Đâu
ST: Việt Khang

Việt Nam ơi! Thời gian quá nữa đời người
và ta đã tỏ tường rồi,
ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ Việt Nam đau, từng cơn xót dạ nhìn đời.
Người lầm than đói khổ nghèo nàn,
kẻ quyền uy giàu sang dối gian.

Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất
mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta.
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.

Là một người con dân Việt Nam,
lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm,
người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi.
Từng đoàn người đi chẳng nễ chi,
già trẻ gái trai giơ cao tay
chống quân xâm lược,
chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.

Comments

Www

Kim said

this song song mean


Notify me about subsequent commentsInfo

Www

by Long

uploaded over 2 years ago

Stats

  • 6021 Plays. Last played on September 22, 2014
  • 0 Favorites
  • 0 Likes
  • 2 Comments
  • 11195 Viet Nam Toi Dau MP3 Download