Venkatachala nilyam

Lyrics & Chords

Venkatachala nilayam;
Raga- Sindhu bhairavi;
Tala-Adi; Composer-Purandara dasa

pallavi

venkaTAcala nilayam vaikuNThapura vAsam pankaja nEtram parama pavitram
shanka cakradhara cinmaya rUpam
(venkaTAcala)

anupallavi

ambujOdbhava vinutam agaNita guNa nAmam
tumbur nArada gAnavilOlam
ambudhi sayanam atmAbhiramam
(venkaTAcala)

Caranam:-1
pahi pAnDava pakShaM kaurava mada haraNaM
bahu parakrama pUrNam ahalya shApa bhaya nivAraNam

caraNam:-2
sakala veda vicharam sarva jeevanikaram
makara kuNDaladhara madanagOpAlam
bhakta pOSaka shrI purandaravithalam
(venkaTAcala)

This was recorded on my veena…i enjoy playing this… :-)

Comments

00002

Violin Vinu said

very nice santhoshi…i liked this song…

Sarada

Sarada Pro user said

Great piece of music. Enjoyed it.
Sarada Bhagavatula


Notify me about subsequent commentsInfo

Www

by Santoshi

uploaded over 4 years ago

Stats

  • 333 Plays. Last played on September 09, 2014
  • 0 Favorites
  • 1 Likes
  • 2 Comments
  • 743 Venkatachala nilyam MP3 Download