Siavash Rahmani - 10 saal

Lyrics & Chords

ده سال بعد از حال این روزا، با کافه های بی تو درگیرم.
گفتم جهان بی تو یعنی مرگ، ده سال رفتی و نمی میرم.

ده سال بعد از حال این روزا، تو توی آغوش یکی خوابی.
من گفتم و دکتر موافق نیست، تو بهتر از قرص های عصابی.

ده سال بعد از حال این روزا، با کافه های بی تو درگیرم.

ده سال بعد از حال این روزا، من چهل سالم میشه و تنهام.
با حوصله، قرمز، سفید، آبی، رنگین کمون می سازم از قرص هام.

می ترسم از هر چی که جا مونده، از ریمل با گریه ها جاری.
از سایه روشن های بعد از من، ار شوهری که دوسش داری.

ده سال بعد از حال ای روزا، من با کافه های بی تو درگیرم.

گرم هم آغوشی و لبخندی، تو بستر بی تاب تو تا صبح.
تکلیف تنهاییم روشن بود، مثل چراغ خواب تو تا صبح.

یک عمر بعد از حال این روزا، یه پیر مردم توی یه کافه.
بارون دام می خواد، هوا اما، مثل موهای دخترت صافه.

ده سال بعد از حال این روزا، با کافه های بی تو درگیرم. 

Comments

Www

Amir said

واقعا قشنگ بود.حکایت من و عشقم بود.مرسی


Notify me about subsequent commentsInfo

Img_0173

by Aliboo

uploaded almost 3 years ago

Stats

  • 219 Plays. Last played on September 21, 2014
  • 0 Favorites
  • 2 Likes
  • 1 Comments
  • 592 Siavash Rahmani - 10 saal MP3 Download