NOI NHO MUA DONG

Lyrics & Chords

Tho: Thao Phuong.
Nhac: Phu Quang.
Bieu dien: Ngoc Tan.
_________________________

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
*

Comments

Www

Thanh Tuoc 1977 said

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa Đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
*


Notify me about subsequent commentsInfo

Www

by Thanh Tuoc 1977

uploaded almost 6 years ago

Tags

Bai hat toi yeu

Stats

  • 98 Plays. Last played on September 13, 2014
  • 0 Favorites
  • 0 Likes
  • 1 Comments
  • 3 NOI NHO MUA DONG MP3 Download