Nhạc Phật Giáo 2

Lyrics & Chords

Niệm Phật hàng ngày trong thất niệm Phật là chúng ta gieo trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị dã gieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo tâm tán loạn. – HT Tuyên Hóa

Comments

No comments yet. Be the first to comment


Notify me about subsequent commentsInfo

Rrrr

by Ammay Ngu

uploaded over 5 years ago

Tags

AMIDaPhat

Stats

  • 1609 Plays. Last played on October 01, 2014
  • 2 Favorites
  • 1 Likes
  • 0 Comments
  • 0 Nhạc Phật Giáo 2 MP3 Download