Nhạc Phật Giáo 1

Lyrics & Chords

Nghĩ đến một việc tốt, việc lợi ích chúng sanh thì là hảo sự, là thiện nghiệp. Nghĩ đến một chuyện xấu, niệm niệm chỉ vì mình thì là ác nghiệp. Vì tự mình thì có gì không tốt? Vì sao đức Phật nói đó là ác nghiệp? Mục đích học Phật là vượt thoát tam giới, khởi tâm động niệm chỉ vì mình thì quý vị không cách gì vượt thoát tam giới, thành Phật, thành Bồ Tát được! Bởi lẽ quý vị tạo nghiệp gây chướng ngại chính mình.

Comments

No comments yet. Be the first to comment


Notify me about subsequent commentsInfo

Rrrr

by Ammay Ngu

uploaded over 5 years ago

Stats

  • 3458 Plays. Last played on September 29, 2014
  • 2 Favorites
  • 2 Likes
  • 0 Comments
  • 0 Nhạc Phật Giáo 1 MP3 Download