Kannada Bhajan " Angaladolu Raamanadida by Mahalakshmi Shenoy Karkala

Lyrics & Chords

MAHALAKSHMI SHENOY KARKALA PRESENTS LIVE KANNADA BHAJAN " ANGALADOLU RAAMANAADIDA" AT KARKALA SRI VENKATRAMANA TEMPLE DURING BHAJAN GANGA ON 22RD MARCH 2009
Tabla: Sri Sathyavijaya Bhat
Harmonium: Sri P Shankar Shenoy

Comments

Sarada

Sarada Pro user said

Very nice ring to your voice Mahalakshmi and you sang very nicely. Nice work on harmonium and tabla Shankar and Sathyavijaya. Enjoyed the bhajan.

Kvk

Kemthur Kamath said

Very Good
K.V.K A M A T H
U D U P I
K A R N A T A K A


Notify me about subsequent comments