Gia ton Alexi...

Lyrics & Chords

Ena tragoudi grammeno gia ton adikoxameno Alexandro Grigoropoulo……

Comments

Www

Constantine Tziavos said

<!— <rdf:RDF xmlns=“http://web.resource.org/cc/” xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”>
<Work rdf:about=“urn:sha1:3MVTBUABCHHSQNIAJ4FAXX277NI2SQRQ”><dc:date>2008</dc:date><dc:title>Gia ton Alexi-Tziavos Kostas-Athanasioy Marouso</dc:title><dc:description>Kalo taksidi Alex!</dc:description><dc:rights><Agent><dc:title>Tziavos Kostas-Athanasioy Marouso</dc:title></Agent></dc:rights><dc:type rdf:resource=“http://purl.org/dc/dcmitype/Sound” /><license rdf:resource=“http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/” /></Work>
<License rdf:about=“http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/”><requires rdf:resource=“http://web.resource.org/cc/Attribution” /><permits rdf:resource=“http://web.resource.org/cc/Reproduction” /><permits rdf:resource=“http://web.resource.org/cc/Distribution” /><prohibits rdf:resource=“http://web.resource.org/cc/CommercialUse” /><requires rdf:resource=“http://web.resource.org/cc/Notice” /></License>
</rdf:RDF> —>


Notify me about subsequent comments