ငယ္ငယ္ထဲကခ်စ္သူ ( Feat - Ni Ni Khin Zaw )

Lyrics & Chords

Comments

Www

မုိး၇န္နုိင္ said

မနီနီခင္ေေဇာ္ေ၇

Www

မုိး၇န္နုိင္ said

မအားဘူးလားသူငယ္ခ်င္းေ၇

Www

Thuzaroo said

ဘာလုပ္ေနလဲ

Www

Wana said

လဘက္ရည္ေသာက္ေနတယ္


Notify me about subsequent commentsInfo

Www

by Willy Bier

uploaded almost 4 years ago

Stats

  • 1817 Plays. Last played on September 19, 2014
  • 1 Favorites
  • 3 Likes
  • 4 Comments
  • 0 ငယ္ငယ္ထဲကခ်စ္သူ ( Feat - Ni... MP3 Download